Študijné a vedecké knižnice • okr. Martin a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

103 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Knižnice a vedecké infromácie

arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_cat-02291 …

Detail záznamu - Knižnice a vedecké infromácie - Detailní zobrazení záznamu - Vědecká knihovna UJEP . Přejít na obsah; Přejít na menu; Prohlášení o webové přístupnosti ... Knižnice a vedecké infromácie Vyd.údaje: Martin : Matica slovenská, 1969-1991 Fyz.popis: 23 sv. Roč., číslo: Roč. 22, č. 1-6, rok 1990 ISSN: 0322 ...

Knižnice a vedecké informácie - Portaro - library catalog

katalog.vsb.cz/records/ad1c9efd-37cf-4f16-95a4-f …

Knižnice a vedecké informácie. Matica slovenská (Martin, Slovensko) Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes. Add copy. Citation Related All parts Record Details MARC ...

Vedecké knižnice na SZM.sk

szm.sk/vedecke-kniznice

Štátna vedecká knižnica v Košiciach informácie o knižnici a poskytovaných službách, rozsahom fondu druhá najväčšia knižnica na Slovensku. SNK Martin Slovenská národná knižnica vo WEB forme. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra služby, katalógy, elektronické dokumenty, jazyková poradňa a ďalšie ...

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek2385

Vedecké časopisy predstavujú periodické publikácie zložené prevažne z vedeckých článkov prezentujúcich najnovšie, predtým nepublikované výsledky vedeckého bádania. ... Martin : Osveta, 2005. ISBN 80-8063-200-6. ... Informačné technológie a knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ISSN 1336-0779 ...

Knižnice a vedecké informácie (Martin) - Bibliography of UJCAV

bibliografie.ujc.cas.cz/records/99fc62d7-29b5-4c …

Knižnice a vedecké informácie (Martin) Copies Bound volumes. Loading copies No copies Document has no bound volumes. Add copy. Citation Parts list / Reviewed document All parts Detail MARC Field: Ind: Field content: leader-----nam-a22-----i-4500 ...

Knižnice a vedecké informácie (Martin) - Bibliography of UJCAV

bibliografie.ujc.cas.cz/records/7320a122-d4d3-48 …

System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}})

Aké knižnice máme na tom našom krásnom Slovensku? - Martin Šuraba ...

blog.sme.sk/suraba/kultura/ake-kniznice-mame-na- …

Univerzitná knižnica sa nachádzaväčšinou v samotnej univerzite, prípadne niekde inde. Na začiatku slúžiliuniverzitné knižnice zväčša pre študentov, no dnes slúžia aj širšej verejnosti.Ako študent nikdy nepochopím, prečo slúžia akademické knižnice aj pre širšiuverejnosť, keď na Slovensku máme 12 vedeckých knižníc.

Študijné a vedecké knižnice - Kultúra a spoločnosť - Svet - Atlasfiriem ...

www.info-bremen.eu/katalog/kultura-a-spolocnost/ …

Atlasfiriem.info Kultúra a spoločnosť Knižnice Študijné a vedecké knižnice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. knihovna.vsb.cz/cs +420 597 321 334, +420 597 322 154. Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se ...

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác - uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/m …

Tento text slúži len na študijné úely a akékovek rozmnožovanie a šírenie podlieha autorským právam a je možné len so súhlasom autora Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác uebné texty – vybrané asti Štefan Kimlika Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 2005

prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. | Katolícka univerzita v ... - ku

www.ku.sk/rastislav.adamko

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: AKIMJAK, A., ADAMKO, R., BEDNÁRIKOVÁ, J. Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. ... 2013 : Dejiny knižnej kultúry Spiša : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, red. Alena Prokopová, Martin : Slovenská národná knižnica, 2013, s. 157-165. ISBN 978-80 ...

183/2000 Z.z. - Zákon o knižniciach, o doplnení zák... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/183/2 …

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.“. Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.

Knihy z edice LUK - Knižnice světových bestsellerů

www.martinus.cz/l

Knihy na Martinus.cz. Nakupujte knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %