Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja • okr. Martin a okolie

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Martin Majzún - State Advisor - Ministerstvo dopravy, výstavby a ...

sk.linkedin.com/in/martin-majz%C3%BAn

View Martin Majzún’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ekonomická univerzita v Bratislave. Report this profile ... State Advisor at Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_v%C3%BDstavby …

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bolo jedno z ministerstiev Slovenska.Ministerstvo naposledy sídlilo v Apollo Business Center v Bratislave.. Ministerstvo bolo zriadené na základe Zákona 74/1995 Z.Z. pod názvom Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.Zákonom 293/1999 Z.z. bolo od 1. decembra 1999 premenované.

Martin Novák - Státní zaměstnanec - Ministerstvo dopravy, výstavby a ...

cz.linkedin.com/in/martin-nov%C3%A1k-b7298412a

Martin má na svém profilu 1 pracovní příležitost. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Martin a pracovní příležitosti v podobných společnostech. ... výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Hlavní město Praha, Česko. Zaregistrujte se a zobrazte si profil Ministerstvo dopravy ...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ...

www.mirri.gov.sk

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Slovensko stojí pred veľkou výzvou – zabrániť prepadnutiu eurofondov, naštartovať čerpanie nových fondov EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. Som presvedčený, že na to máme. Ministerstvo.

File : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.jpg

commons.wikimedia.org/wiki/File:Ministerstvo_dop …

Slovenčina: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava Slovenská republika Date 6 June 2011

Usmernenia - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/statna-s …

DOPLNOK č. 1 k U s m e r n e n i u Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie výstavby k problematike energetickej hospodárnosti pri povoľovaní a kolaudovaní budov (.pdf 100 kB) (pdf, 99 kB) ... Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava. Základné informácie.

SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Informácie - Ministerstvo ...

www.mpsr.sk

Informácie. Zákonom č. 347/1990 Z.z. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prešli kompetencie regionálneho rozvoja na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa vytvorila sekcia Regionálnej politiky, ku ktorej patrí odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie ...

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - SlideServe

www.slideserve.com/emilia/ministerstvo-v-stavby- …

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom GS Phare – Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu. Názov projektu: Prihraničný program osvety v životnom prostredí Slideshow 3742019...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské ...

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy,_v%C3 …

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje řídí a za jeho činnost odpovídá ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje, kterého jmenuje a odvolává prezident SR na návrh předsedy vlády SR. Současným ministrem je od 21. března 2020 Andrej Doležal ( SME RODINA ).

SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Úvod - Ministerstvo ... - MPRV SR

www.mpsr.sk

3. Programový doplnok pripravil riadiaci orgán - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - na základe princípu partnerstva, v spolupráci s relevantnými partnermi, ktorými sú zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a členovia Pracovnej skupiny pre JPD Cieľ 2. Programový doplnok schvaľuje Monitorovací výbor.

Technické predpisy rezortu

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-do …

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické podmienky (v minulosti technické predpisy a smernice), ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. MP 38/2016 pre tvorbu, schvaľovanie a ...

Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006 | Úrad vlády SR - Slovensko

www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-16-10-2002-do-04-07 …

Martin Pado minister vnútra SR od 8.2.2006 do 04. 07. 2006 Ministerstvo vnútra. ... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Iveta Radičová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR 17. 10. 2005 do 04. 07. 2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ľudovít Kaník minister práce, ...

Ministerstvo | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

www.mirri.gov.sk/ministerstvo/index.html

Posledná aktualizácia 25. mája 2023, 14:00. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií ...

Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016 | Úrad vlády SR - Slovensko

www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-04-04-2012-do-23-03 …

04. 2012 do 23. 03. 2016. Programové vyhlásenie vlády na roky 2012-2016. Robert Fico predseda vlády SR Úrad vlády SR. Ľubomír Vážny podpredseda vlády SR pre investície Úrad vlády SR. Robert Kaliňák podpredseda vlády a minister vnútra SR Ministerstvo vnútra SR.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Ministerstvo dopravy hľadá budúcich pilotov či leteckých opravárov. Práca v leteckej doprave patrí dlhodobo nielen medzi najzaujímavejšie, ale aj medzi najlepšie platené dopravné odvetvia. Napriek tomu má aj letectvo problém s nedostatkom zamestnancov, ktorý sa ministerstvo rozhodlo riešiť... Čítať viac.

Ostatné kontakty | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

www.mirri.gov.sk/ostatne-kontakty

Peter Balík, MA minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. minister@mirri.gov.sk 02/2092 8002. kancelária ministra. Ján Magušin ... martin.florian@mirri.gov.sk 02/2092 8300. ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zoznam ministrov dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ministrov_dopravy_a …

Toto je zoznam ministrov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Meno Nominant Od Do Poznámka; Vladimír Pavle: 23. apríl 1991: 24. jún 1992: Roman Hofbauer: HZDS: 24. jún 1992: ... ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek: SMER-SD:

Peter Hruška - Project Manager - Ministerstvo dopravy, výstavby a ...

sk.linkedin.com/in/peter-hru%C5%A1ka-73614a11b

Project Manager at Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Slovakia. Join to view profile Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ... Project Manager at Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Project Manager at Ministerstvo dopravy ...

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR zverejňuje ... - JMK

www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Oddelenie Spoločného technického sekretariátu Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26 e-mail: infoservis@build.gov.sk web: www.sk-cz.eu Na písomne predložené otázky (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky) týkajúce sa OP cezhraničnej

Kontakt - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/kontakt

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava

539/2008 Z.z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Slov-lex

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/2 …

Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja: 226/2018 Z. z.

Dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dota …

Príloha č. 2 Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (.DOCX, 52 KB) Príloha č. 3 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt (.DOCX, 63 KB)

Výzvy - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-20 …

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov. 1.1.2017. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti – IROP-PO2-SC213-2017-20. 1.1.2017.