Obchodné a hospodárske komory

Okresní hospodářská komora Karviná

Podpora podnikatelských aktivit, ochrana a zajišťování potřeb členů.

94 kmČeská republika Karviná - Fryštát, Svatováclavská 97/6

Družstvo ENVICRACK

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu klastru.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

ZATVORENÉ (Otvára v Nie nonstop)

Česko-polská obchodní komora

Česko-polská obchodní komora

Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Zajišťujeme překlady a tlumočení v polském jazyce.