Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Matica slovenská – Wikipédia

Matica slovenská (skr.MS) je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine.Historické založenie MS bolo na prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 4. augusta 1863.V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1. januára 1919.V súčasnosti sa riadi Zákonom o Matici slovenskej č. 68/1997 a Stanovami Matice slovenskej.

sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1

Martin Buday – Wikipédia

Martin Buday (11. november 1991, Nitra) je slovenský bojovník zmiešaných bojových umení a bývalý grappler, ktorý v súčasnosti zápasí v kategórii ťažkej váhy organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC). Po Ľudovítovi Kleinovi je druhým reprezentantom Slovenska v UFC. Je taktiež bývalým šampiónom ťažkej váhy organizácie Oktagon MMA.

sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Buday

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministr Lipavský bude jednat s ministryní pro zahraniční věci a diasporu Kosovské republiky. 01.06.2023 / 12:49. Kdy: 06.06.2023 , Kde: Praha, Černínský palác. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský bude 6. června 2023 v Praze jednat s místopředsedkyní vlády a ministryní pro zahraniční věci a diasporu… více .

www.mzv.cz/

Prezidentka Slovenskej republiky - Vymenovania a odvolania

Vymenovania a odvolania. Medzi významné právomoci prezidentky Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov. Hlava štátu disponuje personálnou právomocou vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (vymenúvanie a odvolávanie predsedu vlády a ďalších členov vlády), vo vzťahu k súdnej ...

www.prezident.sk/page/vymenovania-a-odvolania/

List of twin towns and sister cities in Slovakia - Wikipedia

List of twin towns and sister cities in Slovakia. Tools. Map of Slovakia. This is a list of municipalities in Slovakia which have standing links to local communities in other countries known as "town twinning" (usually in Europe) or "sister cities" (usually in the rest of the world).

en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Slovakia

Knihy Google

Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Vydavatelé O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověda

books.google.cz/

Klinika hrudníkovej chirurgie | Univerzitná nemocnica Martin

Klinika hrudníkovej chirurgie (KHCH) vznikla 1.6.2012 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Celá doterajšia činnosť martinských hrudníkových chirurgov vytvorila dostatočné predpoklady na samostatnú existenciu: odborný kredit, vlastný spád s možnosťou jeho rozšírenia, zlepšené ...

www.unm.sk/klinika-hrudnikovej-chirurgie

Martin Gyimesi: Život ma nasmeroval na operu | Opera Slovakia

Je novým členom sólistického ansámblu Opery SND, ale v divadle už určitý čas pôsobí. Má rád operu, rock a maskáče. Spievať sólovo na javisku našej prvej scény považuje za výzvu a s týmto postojom a entuziazmom aj pristupuje k práci. Prinášame vám rozhovor s budúcim Nemorinom, Taminom, či Don Ottaviom, mladým začínajúcim slovenským tenoristom Martinom Gyimesim.

operaslovakia.sk/martin-gyimesi-zivot-ma-nasmeroval-na-operu/

Domov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí. a európskych záležitostí SR. Rezort diplomacie zastupuje záujmy Slovenska vo svete. Poskytuje ochranu a pomoc slovenským občanom v zahraničí a podporuje medzinárodnú obchodnú výmenu. Viac o poslaní ministerstva. Zadajte hľadaný výraz. Vyhlásenia a stanoviská. Podpora podnikania.

www.mzv.sk/

Kurzy francúzštiny, podujatia, vzdelávanie | Francúzsky inštitút

Účastníkmi okrúhleho stola, ktorý mal názov „Otázky európskej obrany: Dobrá príležitosť zamyslieť sa nad budovaním Európy“, bol plukovník Jean-Charles Peltier, pridelenec obrany Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a v Českej Republike a Jeho Excelencia Dietmar Schweisgut, generálny sekretár Francúzsko-rakúskeho ...

institutfrancais.sk/

SHR - samostatne hospodáriaci roľník | Podnikajte.sk

Dane a odvody samostatne hospodáriaceho roľníka. Inštitút SHR je založený za účelom dosahovania príjmov, a napriek tomu, že nepodlieha živnosti, má v otázke daní a odvodov podobné povinnosti ako živnostník (SZČO). Na účely daňovej a odvodovej povinnosti sa nerozlišuje medzi jednotlivými druhmi SZČO, t. j. medzi ...

www.podnikajte.sk/pravne-formy/shr-samostatne-hospodariaci-rolnik

Stredná odborná škola dopravná - EduPage

Pracovný pomer na dobu určitú. Vzdelanie: Úplne stredné vzdelanie. Prax: vítaná v odbore 3 roky. Základná zložka mzdy v € (v hrubom) : 855,50 eur. Žiadosti zasielať do 26. 05. 2023 na adresu školy alebo. emailom na adresu: sekretariat@dopravna.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

dopravna.edupage.org/

Elektronická schr... - Ústredný portál verejnej správy

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár, ktorý nemá nárok na vydanie dokladu o pobyte s čipom, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora. Viac informácií k zahraničným štatutárom... 14. Ako si mám deaktivovať doručovanie do schránky?

www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka

Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu 2019/2020

Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu 2019/2020. (21.2.2019, EuroEkonóm.sk, 29) Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka obchodnej akadémie OA pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút.

www.euroekonom.sk/test-z-matematiky-na-prijimacie-skusky-na-obchodnu-akademiu-2019-2020/

UTV Martin | Študijné programy | Univerzita Mateja Bela v ... - UMB

3-ročné štúdium – ukončené slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní UTV: Študijný program. Garant-ka / lektor-ka. dejiny výtvarného umenia. Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. kultúrne dejiny Slovenska a Slovákov. Mgr. Peter Cabadaj. psychológia. PhDr.

www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-pri-umb-v-banskej-bystrici/studijne-programy/utv-martin/

PhDr. Martin Kubuš, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v ...

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

www.ff.umb.sk/mkubus/

Riadenie kvality (QA) | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

Štátny tajomník Ján Hargaš na Československom technologickom samite v Mikulove: Úspešná digitalizácia podnikov musí ísť ruka v ruke s budovaním digitálnych služieb štátu, digitálnych zručností občanov a s efektívnou implementáciou legislatívy EÚ. 26.5.2022 INFORMATIZÁCIA. Vicepremiérka Remišová predložila na ...

www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Ministerstvo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Môžete vložiť ešte 350 /350 znakov. Pri Vašej odpovedi v rámci „Spätnej väzby“ ministerstvo, ako prevádzkovateľ, nespracúva Vaše osobné údaje.

www.mzv.sk/ministerstvo

Rektorát - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - stuba.sk

Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom STU s výkonnou funkciou. Plní úlohy spojené s organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti STU ako právnickej osoby a úlohy spojené s povinnosťami STU ako správcu dotácii zo štátneho rozpočtu, vlastníka majetku a zriaďovateľa súčastí STU. Pripravuje ...

www.stuba.sk/sk/pracoviska/rektorat.html

Kontakty | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Medzinárodné organizácie. Fórum Ázie a Európy (ASEM) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Rozvojová spolupráca. Podpora dobrého riadenia verejných financií; Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie; Medzinárodná ochrana investícií. Arbitrážne spory; Finančné vzťahy s EÚ . Predvstupové ...

www.mfsr.sk/sk/kontakty/