Fyzikálne laboratóriá • okr. Martin a okolie

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního …

95 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 + pobočky (11)

ZATVORENÉ (Otvára v 07:30)

Pavlínek, s.r.o.

Pavlínek, s.r.o.

Mechanické tahové zkoušky do 1500kN, cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT, odtrhové zkoušky magnetů a ČSN EN.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:15)

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Komplexní akreditované služby v oblasti zkoušení materiálů a kalibrací. Zaměřuje se na zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti včetně výroby zkušebních těles, …

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

Controltest, s.r.o.

Controltest, s.r.o.

Provádění kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů.

INWIRO, s.r.o.

Provádím kontrolu ocelových lan na lanových drahách, vlecích, jeřábech a těžních zařízeních a nedestruktivní kontroly technologických uzlů u zařízení.

OTVORENÉ (nonstop)

Zoznam spánkových laboratórií v SR - Vyspimesa.sk

www.vyspimesa.sk/article/sk/zoznam-spankovych-la …

Spánkové laboratórium v Martine. Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Martin. Kollárova 2 036 59 Martin. Web: unm.sk. E-mail: splab@unm.sk. Telefón: +421 434 203 250. Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Zdroj: unm.sk . Detské spánkové laboratórium - Klinika detí a dorastu JLF ...

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium - Slovenská technická univerzita v ...

www.stuba.sk/sk/vyskume/dalsie-laboratoria-a-vys …

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium Stavebná fakulta STU. Katedra/ústav: Kontaktná osoba: Kontakt: e-mail: Katedra fyziky RNDr. Peter Šín, PhD. tel. 02-5927 4484, 0949 728 789 peter.sin@stuba.sk . Charakteristika: Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách ;

Laboratória – Ústav zemských zdrojov - TUKE

uzz.fberg.tuke.sk/laboratoria

Materiálne vybavenie ústavu. Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne ...

Vývojové laboratórium - uniba.sk

fmph.uniba.sk/pracoviska/vyvojove-laboratorium

Vývojové laboratórium vyvíja a zhotovuje fyzikálne prístroje, zariadenia, aparatúry pre pedagogický proces a riešenie výskumných projektov pre experimentálne fyzikálne pracoviská fakulty. Prednostne vybavuje požiadavky súvisiace s diplomovými a doktorandskými prácami a s riešením medzinárodných vedeckých projektov.

Ústav klinickej biochémie | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/ustav-klinickej-biochemie

Profil pracoviska. Pracovisko ústavu klinickej biochémie (ÚKB) pôvodne vzniklo ako príručné laboratórium na oddelení internej medicíny v martinskej nemocnici v roku 1932 ako druhé na Slovensku. Okrem základných vyšetrení moča a krvného obrazu rýchlo pribúdali špeciálne vyšetrenia, zavedených bolo mnoho biochemických ...

Klinika pneumológie a ftizeológie | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/klinika-pneumologie-ftizeologie

Profil pracoviska. Klinika pneumológie a ftizeológie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov z celého Slovenska, predovšetkým spádového Žilinského kraja. Disponuje 46 štandardnými lôžkami z veľkej väčšiny na trojlôžkových izbách a týmito odbornými ambulanciami: príjmová ambulancia ...

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

www.ucebnepomockyslovakia.sk/eshop/kategoria/mec …

Produkt ocenený Worlddidac Award 2006 Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007 Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú podľa simulovaných ...

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika - Multi, české menu

www.skola.sk/71420-newton-3-0-fyzikalne-laborato …

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie.

Fyzikálne laboratórium pre pokročilých - mlady-vedec.sk

www.mlady-vedec.sk/fyzikalne-laboratorium-pre-po …

Fyzikálne laboratórium pre pokročilých Kód: 625314. Značka: Thames & Kosmos. 99 € 82,50 € bez DPH . Momentálne nedostupné Možnosti doručenia; Položka bola vypredaná… Aké tajomstvo skrýva voda a vzduch.Postav 15 modelov a pozoruj zákony fyziky. ...

Čínske fyzikálne laboratóriá dodávatelia, výrobcovia, továreň ...

sk.hope-lab.net/mobile-laboratory/physics-labora …

HOPE LAB je jedným z najprofesionálnejších výrobcov a dodávateľov fyzikálnych laboratórií v Číne, ktorý sa vyznačuje kvalitnými výrobkami a nízkou cenou. Neváhajte a veľkoobchodne poskytnite prispôsobené fyzikálne laboratórium vyrobené v Číne tu z našej továrne.

VirtualScience

stuleja.org

Vpravo sa nachádza odkaz na slovenské stránky programu C.a.R. pre vytváranie dynamických geometrických konštrukcií. Program je voľne šíriteľný a predstavuje kvalitnú bezplatnú alternatívu programu Cabri Geometria. Okrem iného program umožnuje učiteľom rýchlo a bez veľkej námahy publikovať na internete vlastné zadania ...

Labortest - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/d …

Laboratórium Koksovne. Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky tuhých palív (uhlia a koksu), plynov, odpadových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Skúšobné laboratóriá - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/riesenia/skusobne-laboratoria

Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky pozinkovaných, pocínovaných, elektrotechnických plechov a plechov s organickým povlakom, zinku, cínu, podzemných, povrchových a odpadových vôd. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Fyzikálne laboratórium - College Lab - Foursquare

foursquare.com/v/fyzik%C3%A1lne-laborat%C3%B3riu …

See 3 photos from 8 visitors to Fyzikálne laboratórium. Write a short note about what you liked, what to order, or other helpful advice for visitors.

Základné fyzikálne laboratórium - mlady-vedec.sk

www.mlady-vedec.sk/zakladne-fyzikalne-laboratori …

Fyzikálne laboratórium pre pokročilých . Momentálne nedostupné 99 € Detail. Aké tajomstvo skrýva voda a vzduch.Postav 15 modelov a pozoruj zákony fyziky. Kód: 625314. Stroje poháňané gumou . Momentálne nedostupné 19 € Detail. Bav sa fyzikou a postáv týchto päť úžasných modelov poháňaných stočenou gumou. ...

Skúšobné laboratórium analýzy krmív | ÚKSÚP

www.uksup.sk/olc-skusobne-laboratorium-analyzy-k …

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. Predmetom akreditácie sú fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia znakov kvality v krmivách podľa rozsahu akreditácie. Činnosť laboratória: Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru krmív a výživy zvierat.

Tvorivý učiteľ fyziky - SAV

sfs.sav.sk/smolenice/prispevky.htm

Tvorivý učiteľ fyziky - festival je určený učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako vyučovanie fyziky skvalitniť. Zameraný je predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré stimulujú žiacky záujem o fyziku.

Separačná metóda – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Separa%C4%8Dn%C3%A1_met%C3 …

Extrakcia [ upraviť | upraviť zdroj] Extrakcia je separačný (deliaci) proces, pri ktorom sú v kontaktu dve vzájomne nemiešateľné fázy. Látky (analyty) sa rozdeľujú medzi tieto fázy na základe rôznej rozpustnosti v použitých rozpúšťadlách. Čím väčší je rozdiel medzi rozdeľovacími koeficientami látok, tým ...

Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov | ÚKSÚP

www.uksup.sk/olc-testovacie-pracovisko-zivotneho …

Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov je držiteľom osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) pod č. G-040 od 17. mája 2007, ktoré bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Pracovisko je zaradené v Národnom programe dodržiavania zásad SLP a je pravidelne preverované ...

UPJS Kosice

www.upjs.sk/public/media/20897/Zivotopis-PavolSo …

Struktúra a fyzikálne vlastnosti materiálov pripravených rýchlym ochladzovaním úspešne obhájil pred VR MFF UK v Bratislave v r. 1996. Celú profesijnú kariéru spojil s problematikou elektrónovej mikroskopie a rtg. difraktografie. Od r. 2006 sa venuje aj problematike využitia synchrotrónového žiarenia pre rtg.