Ťažba hornín a nerastov • okr. Martin a okolie

DIAMO, státní podnik

Organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů, průzkumné …

Písek Ostrava, s.r.o.

Dobývání nevýhradních nerostů včetně jejich úpravy a zušlechťování. Odstraňování odpadů vyjma nebezpečných.

Ing. Bohumil Kot

Zabýváme se nákupem, prodejem a těžbou nerostů. Provádíme úpravy skla.

KOEXPRO OSTRAVA - NÁŘADÍ, MANIPULAČNÍ, PROTIPOVODŇOVÁ TECHNIKA, DŮLNÍ PROGRAM

Vývojový, výrobní, prodejní a servisní program společnosti v oblasti nářadí, strojních zařízení a technologií určených prioritně pro uhelné hornictví a dobývání hornickým způsobem. Též výroba a prodej: speciální nářadí, stroje a manipulační technika určená …

Baníctvo – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo

Baníctvo (iné názvy: banský priemysel, ťažobný priemysel) je ťažba nerastných surovín (minerálov, rúd, nerúd a fosílnych palív) prípadne ďalších surovín zo Zeme, povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na vyhľadávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úžitkových nerastov.

Ružomberok (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok_(okres)

Okres Ružomberok je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 646,83 km², žije tu 56 752 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 88 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2022). Správne sídlo okresu je mesto Ružomberok . Nachádza sa v západnej časti Liptovskej kotliny. Susedí s okresmi Martin, Dolný Kubín, Banská ...

(PDF) Slovenský magnezit - ResearchGate

www.researchgate.net/publication/279539055_Slove …

hornín, celistvý magnezit ... Martin – Šebok, Košice – Kavečany). Takmer všetky ložiská a výskyty magnezi- ... Obr. 3 Ťažba magnezitu a výroba koncentrátov v rokoch 1997 – 2007.

Travertíny a rašeliniská na Slovensku - Snezanamalinakova1

snezanamalinakova1.webnode.sk

Travertíny: charakteristika vzniku a ich vlastností, výskyt na Slovensku (detailnejšie v rámci východného Slovenska), význam travertínov v archelogickom a fyzickogeografickom (environmentálnom) výskume. Rašeliniská: druhy, výskyt na Slovensku, význam rašelinísk v prírodovednom výskume a v hospodárstve. Travertínmi nazývame ...

„Nerastné suroviny v 21. storočí“ - ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Lubos-Polak/publica …

Alexander Kubač, Martin Chovan, Peter Koděra, Peter Žitňan, Jaroslav Lexa, Rastislav Vojtko: Nové mineralogicko-genetické výsledky štúdia epitermálnej Au-Ag-Pb-Zn-Cu mineralizácie vo ...

Stručné dejiny ťažby ložísk nerastných surovín v Gemeri (13)

www.majgemer.sk/banictvo/item/7104-strucne-dejin …

Najväčší rozvoj ich ťažba dosiahla v 16. až 18. storočí, ku koncu ktorého začala upadať. ... Ebeberg bola známa aj získavaním železných rúd a ďalších nerastov. Mnohé bane, ktoré sa tu nachádzali (Mária štôlňa, Johanni štôlňa, Zemberg), boli známe aj dobývaním kobaltových rúd. ... Martin Kukučín (17.5.1860 ...

Minerály-horniny: história a súčastnosť ťažby na Slovensku » Sběratel ...

www.sberatel.com/diskuse/sberatel/mineraly-horni …

Prvýkrát vyplienili Pukanec a okolie v roku 1424, podobne aj v rokoch 1431 a 1432. V takýchto pomeroch boli stredoslovenské banské mestá nútené hľadať spoločnú ochranu. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, Pukanec, Nová Baňa a Ľubietová tak prirodzene vytvorili zväzok „respublica spleni montanorum civitatum“.

TAZBA VULKANICKÝCH HORNÍN NA SLOVENSKU - TUKE

actamont.tuke.sk/pdf/1997/n5/23cabalova.pdf

Ťažba vulkanických hornín vo vzťahu k potrebe ochrany prírody V súvislosti s potrebou ochrany prírody u nás je možné konštatovať, že značné množstvo ložísk vulka-nických hornín sa nachádza na území chránených krajinných oblastí. Ilustruje to príklad najmasovejšie ťaženej vulkanickej horniny na Slovensku, andezitov.

V Rakši sa má obnoviť ťažba, ľudia sa búria - SME | MY Turiec

myturiec.sme.sk/c/7874675/v-raksi-sa-ma-obnovit- …

V Rakši sa má obnoviť ťažba, ľudia sa búria. V opustenom lome v Rakši by mal pre ťažbu nerastov čoskoro opäť zavládnuť pracovný ruch. Miestni sa obávajú zhoršenia kvality života. Prekáža im aj to, že ťažké nákladiaky sa budú presúvať po úzkych cestičkách v dedine. Obyvatelia sa búria a na úrady rozo.

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie. (od: 29.10.1999) poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov.

Gemer - Rožňava - Baníctvo

old.majgemer.sk/gemer/banictvo/rvbanictvo.htm

V druhej polovici 17. storočia sa začína v Rožňave a na okolí vo väčšom rozsahu ťažba a spracovanie železnej rudy. V 18. a 19. storočí sa stáva jedným z najznámejších producentov železnej rudy a výrobcom surového železa v Uhorsku. Prím tu mala baňa Železník.

Primárna uránovo-medená mineralizácia v Selciach pri ... - ResearchGate

www.researchgate.net/publication/315046521_Prima …

PDF | On Jul 6, 2016, Ľuboš Polák and others published Primárna uránovo-medená mineralizácia v Selciach pri Banskej Bystrici. (Primary uranium-cooper mineralization in Selce at Banská ...

Horniny a nerasty - výroba Slovensko (44 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/horniny-a-nerasty-vyroba/slo …

ZEDA B.BYSTRICA, s. r. o. Pridať hodnotenie. Ťažba úžitkových nerastov pre stavebné účely, výroba a predaj stavebného kameňa, výroba a pokládka obaľovacích zmesí. www.zedabbystrica.sk Horná Mičiná 208 , 974 01 Horná Mičiná Kontakty.

Zlato (minerál) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Zlato_(miner%C3%A1l)

Zlato je kubický minerál. Kryštály zlata tvoria kocky alebo oktaédre, ktoré sa však vyskytujú veľmi zriedkavo. Väčšinou sa vyskytuje v podobe rádovo milimetrových zrniek, šupiniek, nugetov alebo dendritov. Jeho žiarivá, výrazne žltá farba je odolná voči oxidácii.

Ako sa ťažia diamanty? 31 fotografií Čo sú kimberlitové rúry? Čo ...

fashion-sk.decorexpro.com/kamni-i-mineraly/almazy

Od samého začiatku sa plánuje ťažba diamantov otvorenou metódou s členením na etapy. ... Prehlbovanie ťažieb sa vykonáva až do zastavenia produkcie nerastov. Veľkým problémom je oddeľovanie cenných surovín od rudy. ... Presun hornín v baniach a lomoch sa vykonáva pomocou kolosálnych nákladných vozidiel (niekedy s ...

Geológia Slovenska | Slovakregion

slovakregion.sk/geologia-slovenska

Spomedzi energetických surovín sa dnes na území Slovenska ťažia ropa, zemný plyn, hnedé uhlie a lignit. Ťažba ropy pokrýva iba okolo 1 % a ťažba zemného plynu 3 % domácej spotreby. Spotreba hnedého uhlia pokrýva 80 % domácej spotreby, zvyšok je podobne ako celá spotreba čierneho uhlia zabezpečená dovozom z Česka.

Hnedé uhlie sa na Slovensku ťaží už takmer sto rokov - SME

domov.sme.sk/c/3008411/hnede-uhlie-sa-na-slovens …

Bratislava 19. novembra (ČTK) - Hnedé uhlie sa na Slovensku ťaží takmer sto rokov. Najstaršou je baňa v Handlovej, kde sa začalo ťažiť v roku 1913. V neďalekých Novákoch, kde vo štvrtok zomreli pri havárii štyria baníci, sa ťaží od roku 1940. Rok 1909 - Odborník Richard Hoffmann odhadol, že v Handlovej a jej okolí sa ...

Ropa – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ropa

Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné).Najmä anglická literatúra dodáva, že ropa môže byť okrem kvapalného skupenstva aj plynná alebo tuhá ale bežne sa takto označuje iba kvapalná ropa.. Je dôležitou nerastnou surovinou a významnou ekonomickou komoditou.

Slovensko – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

www.minzp.sk

www.minzp.sk/files/sekcia-vod/uradna-tabula/tazb …

Názov stavby: ŤAŽBA ŠTRKOPIESKOV VINODOL – ŤAŽBA, TECHNICKÉ ZÁZEMIE A TECHNOLOGICKÁ LINKA Miesto stavby: p.č. "C" 1032 ("E" 1031, "E" 1032, "E" 1033, "E" 1034, "E"1035) kat. úz. Horný Vinodol Stupeň: Projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o využití územia Stavebník: SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s.r.o. Veľký Slavkov 18