Zabezpečenie IT

AMAVEX, družstvo

Školenie o ochrane osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému.